Tuesday, November 2, 2010

40 Hadith Peristiwa Akhir Zaman - Hadith 1

HADITH 01 - TAQWA DAN PERPADUAN ASAS KESELAMATAN DI AKHIR ZAMAN

Diriwayatkan oleh Abu Daud Ar-Tarmidzi :-

Telah dinasihati oleh kami oleh Rasulullah SAW akan satu nasihat yang mengeletar hati kami dan menitis air mata kami ketika mendengarnya. 


Lalu kami berkata : Ya Rasulullah! Seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali maka berikanlah pesanan kepada kami.


Lalu Baginda bersabda : Aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertaqwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin selagi ia berpegang kepada Al Quran dan Sunnah sekalipun yang memimpin kamu itu adalah seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umur daripada kamu pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak (sepertimana yang berlaku pada zaman ini). Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan Sunnahku dan sanat para khulafa' ar-Rasyidin (khalifah-khalifah yang mengikuti kebenaran dan mendapat pimpinan kejalan yang benar) dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan.

No comments: