Wednesday, June 8, 2011

Titik Mula

  1. Langkah permulaan yang salah akan membawa perjalanan itu sukar.
  2. Destinasi yang sama tetapi bermula dari titik mula yang salah boleh menyebabkan dua kemungkinan.
  3. Masa perjalanan untuk sampai ke sesuatu destinasi itu akan menjadi terlalu lama.
  4. Mungkin langsung tidak sampai ke destnasi yang ingin dituju.
  5. Ada juga sesuatu perjalanan itu bermula mudah tetapi berakhir payah dan sebaliknya.
  6. Carilah titik mula yang betul supaya perjalanan mudah dan sampai destinasi yang dituju.
  7. Jangan menoleh ke belakang apabila sesuatu perjalanan itu sudah bermula.