Saturday, January 15, 2011

Pesan Untuk Remaja 01 - Waktu itu Kehidupan

Sebahagian daripada nasihat Rasulullah SAW kepada umatnya:-

Adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah daripada hamba apabila ia mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan tujuan hidupnya untuk beribabadat kepada Allah maka layaklah bahawa penyesalannya yang panjang pada hari kiamat dan siapa yang umurnya lebih daripada empat puluh tahun sedangkan kebaikannya belum dapat melebihi kejahatannya maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka.

No comments: