Friday, January 21, 2011

Ingatan Allah untuk Orang Yang Berumur Empat Puluh Tahun


Mengambil iktibar, Firman Allah dalam Surah Al-Ahqaf ayat 15; maksudnya.

“Kami peintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyusuinya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai empat  puluh tahun dia berdoa : "Ya Allah tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau redhai; berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk kepada orang-orang yang berserah diri".

No comments: