Monday, August 23, 2010

Buat Ayah-ayah PalestinTidak mustahil suatu hari mungkin boleh terjadi disini? Bermohonlah kepada Allah untuk memberikan kesejahteraan berpanjangan untuk negara tercinta sempena bulan kemerdekaan ini. Bolehkah kita menjadi ayah yang sanggup berkorban untuk agama dan keluarga? Biarpun pemikiran kita kembali terjajah; bersama-samalah kita memerdekakan semula agar ianya berpaksi kepada Allah.

(Terima kasih adijumat - pemilik asal klip)

No comments: