Sunday, April 13, 2008

Jangan Hanya Photostat Sahaja

Membuat salinan pada saat ini amat mudah kerana adanya mesin photosat. Benda yang kecil boleh dibesarkan dan benda yang nampak saiznya besar boleh dikecilkan ikut saiz yang dikehendaki. Lebih canggih salinan warna juga boleh dibuat supaya menjadikan ia sebenar-benarnya salinan pendua. Photosat ini kurang lebih telah membunuh banyak keaslian kerana ramai nilaian rendah orang untuk mencari sesuatu yang bukan dari penduaan yang dibuat-buat asli.

Ada juga konsep salin dan cetak ini digunakan dalam lain-lain aspek kehidupan bagi orang-orang yang tidak pernah mengilhamkan keaslian kerana kehidupannya juga banyak yang disalin dari bab-bab riwayat hidup yang juga tiada nilai aslinya.

Ceduk dan cetak kisah-kisah lampau yang kosong ini membuat salinan pendua itu nampak pudar dan lama-kelamaan cetak itu akan hilang ditelan masa.

No comments: