Saturday, July 3, 2010

Dan sebaliknya

 1. Yang sebenarnya matlamat itu jangan dinilai dengan cara. Ada cara betul; matlamat salah. Ada matlamat betul; cara salah. Ada matlamat betul; cara betul dan ada matlamat salah;cara salah.
 2. Keputusan dan rumusan harus dikira secara mutlak dan adil iaitu setiap sesuatu itu benar jika ia diletakkan pada tempatnya.Juga jangan menjatuhkan kesalahan keatas apa yang tidak dilihat secara kesuluruhnnya. 
 3. Hukum itu perlu dibuat dengan melihat permulaan, pertengahan dan pengakhiran setiap sesuatu supaya sekali lagi keadilan perlu diletakkan.
 4. Makan belum tentu kenyang dan sebaliknya tidak makan belum tentu lapar.
 5. Hadir bekerja belum tentu buat kerja dan dan sebaliknya ketidakhadiran bukan bererti tidak bekerja.
 6. Berdiri belum tentu kuat; dan sebaliknya berbaring bukan bererti lemah.
 7. Bagi pembohong; bohong itu bohong dan berbohong benar itu bohong. Dan sebaliknya hilanglah sudah kebenaran selama-lamanya.
 8. Tidak bercakap benar itu bohong; tidak membenarkan percakapan juga akan boleh menjadi bohong.
 9. Bagi pembohong; yang mencari kebenaran adalah pembohongan; dan bercakap tidak menggunakan akal lumrahnya.
 10. Akhirnya cukuplah sekadar bebohong kepada sesama manusia; jangan bohong sama tuan punya manusia ini.
 11. Kata orang tua bercakap bohong lama-lama menjadi pencuri.
 12. Ubahlah; jangan jadi pembohong dan jangan pula jadi pencuri.


No comments: