Wednesday, June 3, 2009

Cut-Off

Cut-off merupakan satu proses saringan untuk membuat sesuatu keputusan agar pihak yang berada dalam linngkungan kesemarataan dapat dipertimbangkan untuk dipilih. Proses saringan ini begitu penting kerana disini segalanya bermula bagi satu pencarian kerana dalam zaman kelembapan ini ramai orang besar yang menjadi penipu. Besar itu apa maksudnya? Perat besar ke? Besar itu salah satunya ialah orang yang mendapat pangkat datuk sekurang-kurangnya.

Kerana pangkat datuk ini, orang-orang tersebut telah lupa bahawa sesungguhnya rezeki telah ditentukan tetapi mesti dicari. Tapi datuk in telah sembunyikan hak bagi orang yang berhak. Jangan aniaya sesama manusia kerana antara doa orang-orang yang makbul adalah orang yang teraniaya seperti seorang datuk yang pernah lebam matanya.

Kenapa gentar dan gemuruh bertemu dengan si datuk ini kerana mereka ini bukanlah terlalu istimewa dan terpilih kerana kehebatan tertentu tetapi kerana hebat yang dibuat-buat atau hasil dari kehebatan orang lain.

No comments: