Thursday, May 1, 2014

Perkongsian Pesanan Iman 1 - Hanya padaMu Allah

Jika kita meminta, hendaklah berminta kepada Alllah, nescaya kita akan mendapat pertolongan, kecukupan, petunjuk, ketetapan, kebaikan dan solusi masalah serta kekuatan diri.

No comments: