Sunday, January 15, 2017

Dua Ribu Tujuh Belas

Alhamdulillah, diberikan Allah kesempatan berjumpa tahun baharu lagi. Secara matematiknya, umur bertambah angka kurang lima genap lima puluh tahun.

Banyak perkara yang masih perlu diselesaikan.

No comments: