Sunday, March 20, 2011

Triple Booster

  1. Kini masuk fasa baru dalam memberi 'reform' kepada penanda aras yang lebih realistik.
  2. Cabaran hidup yang paling besar sebenarnya bukan kerana aspek kewangan tetapi mengurus perhubungan sesama manusia 
  3. Hubungan sesama manusia ini merangkumi nilai keakraban dan keprihatinan di rumah, kejiranan, pejabat, masyarakat setempat dan juga keselurahan populasi dunia samada secara langung atau secara tidak langsung,
  4. Banyak yang tidak tahu meletakakan nilai hubungan sesama manusia adalah asas kepada kepercayaan yang tulus ikhlas. 
  5. Asas kepada hubungan yang merangkai sesama manusia ini akan mencernakan nilai-nilai kriris identiti dan seterusnya melahirkan nilai air muka yang tidak dapat digalang ganti dengan wang ringgit.
  6. Ada yang bermarahan kerana faktor-faktor ketidakpuas-hatian terhadap sikap kebiasaan yang telah sebati.
  7. Selesa yang sudah menjadi norma-norma hidup yang selama ini tidak dicabar dan dipertikaikan.
  8. Sedangkan ianya bukanlah pihak yang berhak berada di tempat itu; cuma mungkin dahulunya tiada pilihan.

No comments: