Saturday, February 19, 2011

Sakit

  1. Dunia Islam dan dunia barat mempunyai pandangan berbeza mengenai penyakit.
  2. Bagi Islam, sakit adalah kurniaan Allah yang diberikan kepada hamba yang dicintai.
  3. Rasulullah saw bersabda; " Allah tidak menimpakan musibah kepada orang mukim melainkan kerana salah satu daripada dua perkara.
  4. Pertamanya mungkin dia mempunyai dosa yang hanya diampunkan dengan memberi cubaan sakit tersebut.
  5. Keduanya, dengan musibah sakit itu; jika ianya dilalui dengan penuh sabar, tawakal dan redha kepada Allah, maka darjat seseorang itu akan dinaikkan. 
  6. Dosa atas orang yang ikhlas menerima musibah sakit ini akan digugurkan, juga kesabaran menerimanya pula pasti mendapat pahala yang besar dari Allah.
  7. Pandanglah sakit dari sudut positif; ambil iktibar.
  8. Yang penting dalam hidup, jangan cari penyakit.
  9. Bagi kawan-kawan yang terlalu aktif bersukan tetapi masih lagi merokok; anda rasa anda sihat tapi sebenarnya?
  10. Sebaik-baik senaman adalah solat dan sebaik-baik diet adalah puasa.

No comments: