Wednesday, May 13, 2009

Besar

Sesungguhnya besar itu satu persepsi yang berbeza-beza mengikut keadaan, tempat, orang dan faktor berkaitan yang lain.Besar boleh menjadi kebaikan dan besar juga boleh menjadi keburukan.Besar ini sebenarnya mempunyai sifat yang hidup kerana impaknya boleh merubah sesuatu.

Ironinya besar yang baik seperti rumah besar, kereta besar, guru besar, bos besar, untung besar, besar hati, perut besar (hamil),orang besar.

Sebaliknya besar yang jahat ialah dosa besar, cakap besar, besar kepala, membesarkan perut.

Ada juga besar yang mempunyai sifat dua-dua baik seperti membesarkan anu untuk mendapatkan anu yang besar.

Begitu juga besar boleh berubah menjadi sebaliknya seperti orang besar yang besar kepala.

Lalu adalah menjadi pilihan mana satu besar yang hendak dipilih.atau sekadar menjadi yang kecil yang selalunya mempunyai sifat secara kepurataan yang tidak baik seperti kecil hati, anu yang kecil, gaji kecil, rumah kecil,

Akan tetapi jangan keliru kerana ada kecil yang berharga seperti kereta kecil mini cooper. Ada kecil yang lebih baik seperti dosa kecil. Selainnya kecil lebih kurang baik dari besar.

And of the day THINK BIG to get bigger house, bigger car and not because to be big need to get bigger sin.

No comments: