Sunday, November 18, 2007

Khalifah Kecil

Ini bukan Perdana Menteri daripada
menantu Perdana Menteri.
Walaupun hyperaktif tapi itu anugerah.

No comments: