Thursday, June 23, 2022

Akar Yang Mencengkam

  1. Kekuatan suatu pokok itu adalah kerana kuat akarnya.
  2. Semakin kukuh akar tersebut semakin kuatlah dedahan dan pepohon pokok tersebut.
  3. Ada akar yang memang perlu kuat dan ada juga akar yang perlu mudah untuk dicabut.
  4.  

No comments: